• Tập huấn Bộ công cụ tập trung dữ liệu quản lý chính sách BHXH

  • Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT tại Hải Dương

  • Tham gia BHYT để xây dựng tương lai

  • Giáo dục HSSV phát triển toàn diện: Mục tiêu xuyên suốt

  • Sự khác nhau giữa BHXH và bảo hiểm thương mại

  • Giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT ngày 07/9/2017 [Kết thúc]

  • BHXH tỉnh: Nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng

  • Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị

  • Hải Dương: Điểm sáng về BHYT học sinh, sinh viên

  • Triển khai cấp mã định danh cho người tham gia BHXH, BHYT: Tiện ích, hiệu quả

Trực tuyến Yahoo
Ngày 25/9, tại Hải Dương, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ công cụ tập trung dữ liệu quản lý chính sách BHXH cho 250 cán bộ nghiệp vụ của 32 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc. Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu dự và phát biểu chỉ đạ...