• Thận trọng khi quyết định nhận BHXH một lần

  • Phấn đấu có thêm ít nhất 67.500 người/năm tham gia bảo hiểm xã hội

  • BHXH tỉnh: Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017- 2022

  • Trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ có gì lợi?

  • BHXH tỉnh: Tăng cường đưa chính sách BHXH đến với doanh nghiệp

  • Thông báo điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt n...

  • Có lương hưu vẫn hơn

  • Hơn 3.000 người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được dùng thẻ điện tử

  • Chính phủ chưa xem xét nâng mệnh giá thẻ BHYT

  • Quốc hội yêu cầu xử lý nghiêm đơn vị trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Trực tuyến Yahoo
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4-10 đến ngày 11-10-2017, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp để thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Sáng 11/10, Hội nghị bế mạc sau 7 ngày làm v...