BHXH tỉnh: Tăng cường biện pháp giảm nợ đọng
Lượt xem: 10119 | Print | Email

    BHXH tỉnh: Tăng cường biện pháp giảm nợ đọng

Năm 2015, Hải Dương là một trong những địa phương có tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thấp nhất cả nước, chiếm1,21% số tiền phải thu. Phát huy những kết quả khả quan đó, BHXH Hải Dương quyết tâm đến hết năm 2016 sẽ giảm tỷ lệ nợ đọng thấp hơn năm 2015.

 

(Công ty May Shints BVT, một trong những đơn vị thực hiện tốt việc đóng tiền BHXH, BHYT, BH thất nghiệp)

Để hoàn thành mục tiêu này, song song với việc đốc thu, giảm nợ đọng theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam,BHXH tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động, nhằm xác định được các đơn vị nợ đọng, vi phạm thực hiện đóng nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động, theo đó giao BHXH huyện, phòng Khai thác và thu nợ phải chủ động nắm bắt, theo dõi riêng các đơn vị nợ đọng, nợ kéo dài, nợ khó đòi. Hàng tháng phân tích tình trạng nợ, nhất là đối với các đơn vị nợ kéo dài, phải chủ động làm việc trực tiếp với chủ sử dụng lao động đơn vị nợ đọng để nắm được nguyên nhân, tìm giải pháp để có các biện pháp đôn đốc hợp lý. Bên cạnh đó, chỉ đạo sát sao BHXH cấp huyện thường xuyên cập nhật tiến độ thu, tiến độ khai thác đối tượng, các bất cập và khó khăn trong quá trình thực hiện thu nợ để báo cáo lãnh đạo UBND cùng cấp, lãnh đạo BHXH tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Đối với cácđơn vị cố tình vi phạm, BHXH tỉnh kiên quyết tổ chức khởi kiện ra Tòa và tiếp tục bám sát, thực hiện kết luận của Tòa án để thu hồi nợ. Trong 8 tháng đầu năm, đã kiểm tra 223 đơn vị sử dụng lao động,về cơ bản, các đơn vị đều nghiêm túc thực hiện công tác tham gia, đóng nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, công tác quản lý, sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT và công tác chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Qua kiểm tra, các đơn vị nợ đọng đã chủ động nộp trả hơn 1,2 tỷ đồng tiền nợ BHXH. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã phối hợp với Vietinbank Hải Dương,Vietcombank Hải Dương và BIDV Hải Dương để thực hiện thu, thu nợ tiền BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tính đến hết tháng 8, BHXH Hải Dương đã thu hơn 2.969 tỷ đồng (đạt 66,37% kế hoạch).

Trong những tháng cuối năm 2016, để hoàn thành chỉ tiêu tăng thu, giảm nợ đọng đề ra, bên cạnh những giải pháp chính, BHXH tỉnh sẽ triển khai nhiều giải pháp khác như: tăng cường phối hợp với các sở, ngành, cơ quan truyền thông đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT nhất là đối với các chủ sử dụng lao động và người  lao động; Quán triệt cán bộ BHXH phải thường xuyên cập nhật các chế độ chính sách, tạo được sự thiện cảm đối với các chủ sử dụng lao động để đôn đốc sát sao các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi nhất là cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian làm việc với cơ quan BHXH cho doanh nghiệp; kịp thời giải quyết các chế độ chính sách về BHXH, BHYT để tạo lòng tin cho đơn vị và người lao động.

                                                                                           Phương Dung