Từ 1/11/2016: Người mang thai hộ có thẻ BHYT khi KCB được Quỹ BHYT chi trả
Lượt xem: 3254 | Print | Email

Từ 1/11/2016: Người mang thai hộ có thẻ BHYT khi KCB được Quỹ BHYT chi trả

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 32/2016/TT-BYT quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Theo thông tư, các chi phí bắt buộc bên nhờ mang thai hộ chi trả gồm: Chi phí đi lại tới cơ sở KCB để được tư vấn, khám, kiểm tra, theo dõi sức khỏe, thực hiện dịch vụ, kỹ thuật y tế được xác định theo giá ghi trên vé, hóa đơn, hoặc giấy biên nhận thanh toán với chủ phương tiện.

Người có thẻ BHYT mang thai hộ vì mục đích nhân đạo sẽ được thanh toán chi phí KCB BHYT (Ảnh minh họa)

Chi phí liên quan đến y tế gồm: Chi phí thực hiện các dịch vụ tư vấn, KCB, kỹ thuật y tế trong việc hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe sinh sản được chi trả căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ thanh toán chi phí KCB cho người mang thai hộ theo mức giá dịch vụ KCB do cấp có thẩm quyền quy định áp dụng tại cơ sở KCB theo quy định pháp luật về BHYT và KCB.

Chi phí các loại thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế chưa được tính vào giá dịch vụ KCB được chi trả căn cứ các hóa đơn, chứng từ thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người mang thai hộ theo chỉ định của bác sỹ, phù hợp với quy định, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật của Bộ trưởng Bộ Y tế và giá mua theo quy định của pháp luật.

Các dịch vụ chưa được cấp có thẩm quyền quy định giá thì thanh toán theo hóa đơn, chứng từ của cơ sở KCB căn cứ chi phí thực tế thực hiện dịch vụ.

Bên nhờ mang thai hộ còn phải chi trả chi phí dinh dưỡng để bảo đảm sức khỏe cho người mang thai hộ, chi phí các vật dụng chăm sóc vệ sinh cá nhân trước, trong và sau sinh cho người mang thai hộ theo thỏa thuận giữa bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ và được xác định theo hóa đơn (nếu có) hoặc giấy biên nhận.

Các chi phí khác ngoài quy định tại Thông tư do hai bên tự thỏa thuận và xác định theo văn bản thỏa thuận giữa hai bên.

Người mang thai hộ được hưởng BHYT

Bên nhờ mang thai hộ phải chi trả đầy đủ các chi phí theo quy định tại Thông tư này cho người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo không có thẻ BHYT.

Đối với người có thẻ BHYT, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, khi sử dụng dịch vụ KCB tại cơ sở KCB, được cơ quan BHXH thanh toán chi phí theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng quy định của pháp luật về BHYT. Bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có trách nhiệm chi trả các chi phí quy định tại Thông tư này sau khi trừ đi phần chi trả của cơ quan BHXH thanh toán (nếu có).

Thực hiện Thông tư này, các cơ sở KCB BHYT có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện việc thanh toán chi phí chăm sóc sức khỏe sinh sản BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT.

BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các địa phương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện thanh toán chi phí chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có thẻ BHYT khi sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cơ sở KCB theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định của pháp luật về BHYT.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2016.

                                                                                    Theo: H.Anh (baobaohiemxahoi.vn)