BHXH tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2017
Lượt xem: 887 | Print | Email

BHXH tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2017 


Chiều ngày 09/01/2017, BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2017 với 12 điểm cầu BHXH các huyện, thành phố, thị xã. Đồng chí Đoàn Thị Trinh, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị


Theo báo cáo, năm 2016 có 1.484.903 người tham gia BHYT, đạt  83,68% dân số của tỉnh, tăng 6,64% so với năm 2015, trong đó nhóm người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh sinh viên tiếp tục đạt 100%; người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình là 210.582 người. Tổng số người cùng tham gia BHXH, BHYT là 275.627 người, tăng 19.458 người so với năm 2015, chiếm khoảng 30% lực lượng lao động, đạt 101,46 % kế hoạch. Số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên 4.855 tỷ đồng (tăng so với năm 2015 là 755 tỷ đồng), đạt 104,96% kế hoạch được giao. Số nợ hiện còn 52,2 tỷ đồng, tương đương 1,08% số phải thu, đưa Hải Dương tiếp tục là một trong những tỉnh có số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thấp nhất so với cả nước. 

Đ/c Đoàn Thị Trinh, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2016, BHXH tỉnh đã giải quyết chế độ BHXH cho 20.565 người (giảm 9,4% so với năm 2015). Trong đó, đối tượng hưởng thường xuyên 11.180 người; đối tượng hưởng BHXH 1 lần 9.385 người. Giải quyết cho 148.885 lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe với số tiền trên 548 tỷ đồng. Giải quyết khám, chữa bệnh BHYT cho 2.531.963 lượt người, tăng 39% so với năm 2015.

Trong năm, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện vào cuộc, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; phấn đấu đưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện BHXH, BHYT vào Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp; lồng ghép với chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm; gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đưa tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT vào tiêu chí thi đua của các đơn vị và địa phương. 

Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện Luật BHXH, BHYT. BHXH các huyện, thành phố, thị xã đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT; Chủ động nắm bắt tình hình các doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động để khai thác, phát triển đối tượng tham gia; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu BHXH, BHYT bắt buộc, BHXH tự nguyện; đặc biệt đã tích cực phối hợp với các xã, phường, thị trấn để tổ chức thực hiện và hoàn thiện việc kê khai hộ gia đình tham gia BHYT. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.828.945/1.778.187 số nhân khẩu được kê khai, đạt 102,85%; đã đồng bộ được 1.339.576/1.347.626 mã thẻ BHYT, đạt 99,40%. Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, đôn đốc đối với các đơn vị nợ đọng. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc khởi kiện ra Tòa án đối với các đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Tổ chức các phong trào thi đua, qua đó đã khơi dậy được tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh nhận định, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2017 và những năm tiếp theo với BHXH tỉnh Hải Dương rất nặng nề (đến năm 2020 phải đạt chỉ tiêu 91% diện bao phủ BHYT và 50% lực lượng lao động tham gia BHXH). Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nâng cao hơn nữa về ý thức, trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2017, trước mắt là những tháng đầu năm, các đơn vị cần quyết liệt, tập trung hoàn thiện việc rà soát, cập nhật dữ liệu vào Bộ công cụ hỗ trợ tập trung dữ liệu thu, sổ - thẻ, tài chính kế toán và triển khai có hiệu quả công tác hệ thống giám định trên Phần mềm giám định BHYT tại tất cả các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức và người dân khi tham gia BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                     Phương Dung