Mẫu Đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Lượt xem: 3156 | Print | Email
2. Bệnh viện Đa khoa thành phố Hải Dương/Documents/BVDK TP Hải Dương.pdf//Documents/Bo sung BV Đk tphd.pdf
3. Bệnh viện Đa khoa thị xã Chí Linh/Documents/BVDK thị xã Chí Linh.pdf
5. Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Giàng/Documents/BVDK Cẩm Giàng.pdf
6. Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc//Documents/BVĐK Gia loc.pdf
8. Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Miện/Documents/BVDK Thanh Miện.pdf
10. Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Hà//Documents/BV ĐK Thanh Ha.pdf
13. Bệnh viện Đa khoa Nhị Chiểu (Kinh Môn)/Documents/BVDK Nhị Chiểu.pdf
15. Bệnh viện Lao và Phổi Hải Dương/Documents/Bệnh viện Lao Phổi HD.pdf
16. Bệnh viện Mắt và Da liễu//Documents/BV Mắt và Da liễu.pdf
17. Bệnh viện Nhi Hải Dương//Documents/BV Nhi Hải Dương.pdf
18. Bệnh viện Phụ sản Hải Dương//Documents/BV phu san.pdf//Documents/BV Phu san HD ngày 6-6.pdf
20. Bệnh viện Tâm thần Hải Dương//Documents/Bẹn vien Tam than.pdf
21. Bệnh viện Y học cổ truyền/Documents/Bệnh viện y học cổ truyền (2).pdf
23.Phòng khám Đa khoa An Bình/Documents/PKDK An Bình.pdf
24. Phòng khám Đa khoa Bảo An /Documents/PK ĐK Bao An.pdf
25. Phòng khám Đa khoa Hồng Châu/Documents/PKDK Hồng Châu.pdf
26. Phòng khám Đa khoa Quang Vĩnh/Documents/PKDK Quang Vĩnh.pdf
28. Phòng khám Đa khoa Hải Dương - Thanh Miện/Documents/PKDK Thanh Miên.pdf
31. Công ty CP Vật liệu chịu lửa Burwitz//Documents/Cong ty BurWitz.pdf
32. Công ty CP Venture/Documents/Công ty CP Venture.pdf
34. Công ty Ford Việt Nam//Documents/Cong ty Ford VN.pdf
35. Công ty Giầy Hải Dương/Documents/Công ty Giày Hải Dương.pdf
37. Công ty Laurelton Diamond//Documents/Cong ty Diamond.pdf
40. Công ty TNHH Brother Việt Nam/Documents/Công ty TNHH Brother VN.pdf
42. Công ty TNHH May Tinh Lợi/Documents/Công ty TNHH May Tinh Lợi.pdf
43. Công ty TNHH Sumidenso/Documents/Công ty TNHH Sumidenso.pdf
44. Công ty TNHH Udien Việt Nam/Documents/công ty TNHH Uniden VN.pdf
45. Công ty Xi măng Hoàng Thạch/Documents/Công ty xi măng Hoàng Thạch.pdf
46. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe tỉnh/Documents/TT Cham soc suc khoe, so Y te.pdf
47. Công ty Xi măng Phúc Sơn/Documents/Cty xi mang phuc son.pdf
50. Trung tâm Nuôi dưỡng Tâm thần Người có công và xã hội//Documents/TT nuoi duong tam than NCC.pdf
52. Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành//Documents/BV ĐK Kim Thanh.pdf//Documents/Bo sung BV ĐK Kim Thanh.pdf//Documents/ĐK Kim Thanh bo sung.pdf
54. Phòng khám Đa khoa Hà Đông//Documents/Phong kham ĐK Ha Đong.pdf
55. Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hải Dương /Documents/PK ĐK Quốc tế HD.pdf/Documents/Bo sung PK Đk Quoc te HD.pdf
56. Bệnh viện Phụ sản Trung ương//Documents/BV Phu san Trung uong.pdf
56. Bệnh viện K/ 
57. Bệnh viện Thanh Nhàn/ 
58. Bệnh viện Nhi Trung ương/ 
59. Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang//Documents/TT Y te Ninh Giang.pdf
60. TT Y tế huyện Cẩm Giàng//Documents/TT Y te Cam Giang.pdf
61. Trạm Y tế các xã, thị trấn huyện Kim Thành//Documents/Trạm Y tế các xã huyện Kim Thành.pdf
62. Trung tâm Y tế huyện Kim Thành//Documents/TT Y tế Kim Thành.pdf
63. TT Y tế huyện Tứ Kỳ //Documents/TT Y tế Tứ Kỳ.pdf
64. TT Y tế huyện Nam Sách//Documents/TT Y tế Nam Sách. mới.pdf
65. Phòng khám Đa khoa Thành Đông 1/Documents/PK Đa khoa Thanh Đông 1.pdf
66. Phòng khám Đa khoa Đức Thành Long//Documents/PKĐK Đuc Thanh Long.pdf