BHXH tỉnh: công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý
Lượt xem: 384 | Print | Email

BHXH tỉnh công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý

Sáng 31/07/2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và chức danh Trưởng phòng Giám định BHYT. Đồng chí Đoàn Thị Trinh - Giám đốc BHXH tỉnh dự và chủ trì.

       Theo đó, tại Quyết định số 1289/QĐ-BHXH ngày 26/07/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính kiêm giữ chức Kế toán trưởng BHXH tỉnh; tại Quyết định số 936/QĐ-BHXH  ngày 28/07/2017 của Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Xuân Đóa, Phó Trưởng phòng Giám định BHYT được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Giám định BHYT. Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2017.Thừa ủy quyền của Giám đốc BHXH Việt Nam, đ/c Đoàn Thị Trinh, Giám đốc BHXH tỉnh trao quyết định và chúc mừng đ/c Nguyễn Thị Phương, tân Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.


Đ/c Đoàn Thị Trinh, Giám đốc BHXH tỉnh trao quyết định và chúc mừng đ/c Nguyễn Xuân Đóa, tân Trưởng phòng Giám định BHYT.

   

    Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đoàn Thị Trinh - Giám đốc BHXH tỉnh chúc mừng hai đồng chí mới được bổ nhiệm. Trên cương vị mới, đồng chí Giám đốc mong muốn, trong thời gian tới, hai đồng chí tiếp tục nỗ lực học hỏi, phấn đấu, rèn luyện, phát huy những điểm mạnh, khắc phục hạn chế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí Giám đốc cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức BHXH tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với hai đồng chí để xây dựng BHXH tỉnh ngày càng lớn mạnh.

Thay mặt hai đồng chí mới được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Thị Phương, tân Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính đã bày tỏ sự xúc động và lời cảm ơn chân thành tới sự quan tâm, tin tưởng của Lãnh đạo BHXH tỉnh và khẳng định sẽ nỗ lực, phấn đấu hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới.                                                                           

                                                                                                 Hồng Nhung