BHXH tỉnh: triển khai Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt N...
Lượt xem: 523 | Print | Email

BHXH tỉnh: triển khai Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam

Ngày 4/8, BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình nghiệp vụ, quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho cán bộ, viên chức thực hiện công tác thu, cấp sổ thẻ, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cùng cán bộ làm công tác BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Thị Hương, Phó Giám đốc BHXH tỉnh dự và chỉ đạo.


Quang cảnh Hội nghị

Quyết định số 595 có hiệu lực từ 1/7/2017, thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo đó, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ: Quản lý Thu, Khai thác và thu nợ, cấp Sổ thẻ đã phổ biến những điểm mới tại Quyết định 595 như: đối tượng tham gia và mức đóng, cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời hạn cấp sổ BHXH, cấp lại thẻ BHYT, quy trình thu, khai thác phát triển đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp....Trong đó đáng chú ý đến một số quy định và nội dung được sửa đổi, bổ sung như: về thủ tục hồ sơ đã cắt giảm từ 09 thủ tục hành chính xuống còn 05 thủ tục hành chính (giảm 4 thủ tục); Rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ BHYT từ 07 ngày xuống còn 05 ngày (không quy định ngày làm việc). Việc điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: thời gian giải quyết không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Đối với trường hợp cấp lại thẻ BHYT mà không thay đổi thông tin thì thời gian giải quyết không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Từ ngày 01/01/2019 trở đi, thời gian giải quyết trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. Nếu thay đổi thông tin thì thời gian giải quyết không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp người tham gia đang điều trị tại các cơ sở KCB, thực hiện trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.....

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để thảo luận, giải đáp các thắc mắc về các quy định mới cũng như hướng dẫn cụ thể, chi tiết về việc sử dụng các phần mềm nghiệp vụ của Ngành tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khi tổ chức thực hiện.


Cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Thị Hương - Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh, Hội nghị tập huấn lần này được thực hiện với mục đích nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Quyết định số 595/QĐ-BHXH được ban hành nhằm thay đổi theo hướng giảm bớt các quy trình, quy định, mẫu biểu cũng như thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu, cấp sổ thẻ, có lợi cho người tham gia. Do đó, mỗi cán bộ, viên chức tham gia buổi tập huấn cần nghiêm túc tiếp thu đúng, đầy đủ những nội dung được triển khai, tích cực trao đổi, thảo luận, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc để từ đó triển khai thực hiện Quyết định 595 tại địa phương và các đơn vị đạt kết quả cao. Qua đây, đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh cũng đề nghị các đơn vị sử dụng lao động cần tìm hiểu kỹ những nội dung, các biểu mẫu của Quyết định để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn cần phản ánh ngay về BHXH tỉnh, BHXH các huyện để xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.

                                                                                                       Hồng Nhung