Giáo dục HSSV phát triển toàn diện: Mục tiêu xuyên suốt
Lượt xem: 1301 | Print | Email

Giáo dục HSSV phát triển toàn diện: Mục tiêu xuyên suốt

Từ khi mới ra đời, Đảng ta đã dành sự quan tâm đặc biệt đến cuộc sống cũng như sự phát triển của mỗi người dân. Từ đó đến nay, trong tất cả các giai đoạn cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn có những chính sách, biện pháp cụ thể nhằm hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện con người Việt Nam.

Vì sự phát triển toàn diện

Trong mối quan tâm chung đó, sự phát triển của thế hệ trẻ- tương lai của đất nước- luôn có một vị trí hết sức quan trọng. Quan điểm đó đã được thể hiện tại rất nhiều Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ngày 4/11/2013, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đã thông qua Nghị quyết số 29-NQ/TW “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, trong nó nêu rõ mục tiêu giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.

Nghị quyết cũng xác định cụ thể mục tiêu của từng cấp học, bậc học. Theo đó bên cạnh việc phát triển trí tuệ, sự hiểu biết, các phẩm chất, năng lực công dân, kỹ năng lao động…, mục tiêu của giáo dục còn phải giúp HSSV phát triển về thể chất, tình cảm...

Luật Giáo dục năm 2005 cũng quy định:

- Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách...

- Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp HS phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân...

- Mục tiêu của giáo dục ĐH là đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chăm sóc sức khỏe HSSV- Nhiệm vụ quan trọng

Để đảm bảo mục tiêu phát triển toàn diện cho HSSV, bên cạnh những định hướng, chính sách cụ thể về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, qua đó từng bước nâng cao phẩm chất trí tuệ cho lực lượng lao động tương lai của đất nước, Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cho HSSV.

Những quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em nói chung, HSSV nói riêng đã được thể hiện trong nhiều văn bản pháp luật đã được ban hành như Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân; Luật Giáo dục; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (nay là Luật trẻ em); Luật BHYT… và được triển khai qua nhiều Đề án, Chương trình. Trong đó, Luật trẻ em quy định: Phát triển toàn diện của trẻ em là sự phát triển đồng thời cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội. Trẻ em có quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân; có quyền được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, được ưu tiên tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh.

Luật cũng quy định Nhà nước có chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội từng thời kỳ để hỗ trợ, bảo đảm mọi trẻ em được chăm sóc sức khỏe; bảo đảm thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe định kỳ cho phụ nữ mang thai và trẻ em theo độ tuổi; chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe ban đầu và tiêm chủng cho trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tư vấn và hỗ trợ trẻ em trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục phù hợp với độ tuổi theo quy định của pháp luật; đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho trẻ em theo quy định của pháp luật về BHYT phù hợp với độ tuổi, nhóm đối tượng và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội từng thời kỳ.

Sự quan tâm đó xuất phát từ thực tế là ở bất cứ quốc gia nào, HSSV cũng chiếm một tỷ lệ cao trong tổng dân số. Ở nước ta, số lượng HSSV tương đương với hơn 1/4 dân số cả nước. Được xem là thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, việc quan tâm đảm bảo sức khoẻ HSSV hôm nay chính là yếu tố quyết định đến khuynh hướng sức khoẻ của dân tộc trong tương lai. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho HSSV là góp phần xây dựng cộng đồng dân số khỏe mạnh, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, HSSV thuộc lứa tuổi trẻ, lứa tuổi có những thay đổi và sự phát triển nhanh về mọi mặt. Vì vậy muốn cho thế hệ tương lai khoẻ mạnh phải chú ý từ tuổi này. Trên thực tế, đa số các bệnh ở tuổi trưởng thành đều bắt nguồn từ tuổi đến trường như: suy dinh dưỡng, cận thị, cong vẹo cột sống, bướu cổ, lao, các bệnh tim mạch, tiêu hoá, bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục...

Ngoài ra, trường học là nơi tập trung đông trẻ em. Ý thức hạn chế của trẻ trong việc phòng, chống bệnh tật có thể là cơ hội để lan nhanh các bệnh truyền nhiễm trong nhà trường, từ nhà trường tới gia đình và toàn xã hội, nhất là các bệnh truyền nhiễm gây dịch như cúm, sởi, quai bị, ho gà, bạch hầu, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, giun sán…
HSSV được xem là chủ thể quan trọng, cầu nối hữu hiệu giữa 3 môi trường (nhà trường- gia đình và xã hội). Nếu các em được chăm sóc, giáo dục tốt về mặt sức khoẻ sẽ có ảnh hưởng tốt tới cả 3 môi trường. Riêng với trường học- nơi trực tiếp thực hiện sứ mệnh giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ- việc làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cũng tạo điều kiện để thực hiện hiệu quả các nội dung giáo dục Đức- Trí- Thể- Mỹ...

                                                                                         Theo: baobaohiemxahoi.vn