Bổ nhiệm nhân sự mới
Lượt xem: 24771 | Print | Email
Thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng và Quyết định của Tổng Giám đốc, ngày 29/11/2012 BHXH Việt Nam đã công bố và trao 01 quyết định nghỉ hưu và hưởng chế độ BHXH, 12 quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc cơ quan BXHH Việt Nam ở Trung ương và Lãnh đạo BHXH một số tỉnh. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng dự và trao các Quyết định. Cùng tham dự còn có các Phó Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.
BoNhiem 291112 01.JPG

Tổng Giám đốc trao Quyết định số 1219/QĐ-BHXH ngày 10/9/2012 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH cho Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc BHXH tỉnh Nam Định được nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/12/2012.

06 quyết định bổ nhiệm lại gồm:

Quyết định số 1442/QĐ-BHXH ngày 25/10/2012 bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Phạm Ngọc Hà, giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam từ ngày 01/8/2012.

Quyết định số 1567/QĐ-BHXH ngày 15/11/2012 kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Ông Đỗ Ngọc Thạch kể từ ngày 01/012012 đến khi nghỉ hưu.

Quyết định số 1568/QĐ-BHXH ngày 15/11/2012 bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Trương Văn Nam, giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 01/01/2012.

Quyết định số 1570/QĐ-BHXH ngày 15/11/2012 bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Nguyễn Văn Trọng, giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang từ ngày 01/03/2012.

Quyết định số 1574/QĐ-BHXH ngày 15/11/2012 bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Thới Văn Đạo, giữ chức vụ Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai từ ngày 01/01/2012.

Quyết định số 1637/QĐ-BHXH ngày 23/11/2012 bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Nguyễn Văn Hiếu, giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa từ ngày 01/9/2012.

06 quyết định bổ nhiệm mới gồm:

Quyết định số 1572/QĐ-BHXH ngày 15/11/2012 bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Trưởng phòng Giám định bảo hiểm y tế thuộc BHXH tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH tỉnh Điện Biên từ ngày 01/12/2012.

Quyết định số 1573/QĐ-BHXH ngày 15/11/2012 bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Mậu Tuyển, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thuộc BHXH tỉnh Quảng Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Bình từ ngày 01/12/2012.

Quyết định số 1636/QĐ-BHXH ngày 23/11/2012 bổ nhiệm có thời hạn Ông Lê Văn Phúc, Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm y tế thuộc Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 01/12/2012.

Quyết định số 1639/QĐ-BHXH ngày 23/11/2012 bổ nhiệm có thời hạn Ông Dương Tuấn Đức, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp thuộc Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 01/12/2012.

Quyết định số 1640/QĐ-BHXH ngày 23/11/2012 bổ nhiệm Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nam Định giữ chức vụ Quyền Giám đốc BHXH tỉnh Nam Định từ ngày 01/12/2012.

Quyết định số 1653/QĐ-BHXH ngày 28/11/2012 bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Quốc Doanh, Trưởng phòng Thu thuộc BHXH tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01/12/2012.

Phát biểu tại buổi lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại cán bộ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng chúc mừng đồng chí nghỉ hưu để hưởng BHXH, mong đồng chí về địa phương tiếp tục có những đóng góp cho ngành BHXH ngày càng phát triển.

Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh: Các chính sách về BHXH, BHYT thay đổi thường xuyên để ngày một hoàn thiện, nhu cầu đòi hỏi của người dân ngày càng tăng lên; Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 đưa Ngành BHXH lên một tầm cao mới nên công tác quản lý, điều hành đặc biệt ở cấp huyện, tỉnh ngày càng quan trọng. Những điều đó đòi hỏi các đồng chí cần tiếp tục học hỏi không chỉ những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ mà còn cả những kiến thức về pháp luật, nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Ngành BHXH ngày càng vững mạnh, phát triển.

Tổng Giám đốc trao Quyết định nghỉ hưu, bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới:

BoNhiem 291112 02.JPG

BoNhiem 291112 03.JPG

BoNhiem 291112 04.JPG

ĐH