Singapore: Thay đổi mức đóng góp cho NLĐ có mức lương thấp
Lượt xem: 16252 | Print | Email
Singapore: Thay đổi mức đóng góp cho NLĐ có mức lương thấp1/24/2014 4:23:47 PMTỷ lệ đóng góp của Quỹ phòng xa trung ương Singapore (CPF) cho NLĐ có mức lương thấp sẽ được tăng lên giúp họ tiết kiệm nhiều hơn khi nghỉ hưu. NLĐ khu vực tư nhân và nhân viên Chính phủ không đủ điều kiện hưởng lương hưu, bao gồm những người thường trú ở Singapore năm đầu và năm thứ hai, những người có tiền lương hàng tháng từ 50$ - 1.500$ (39,4 - 1.182USD) sẽ được hưởng lợi từ những thay đổi này, dự kiến sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2014:
Singapore 240114.jpg

Tăng tỷ lệ đóng góp CPF của chủ SDLĐ:  Tỷ lệ đóng góp CPF của chủ SDLĐ theo từng giai đoạn cho tất cả NLĐ từ 35 tuổi trở lên và thu nhập từ 50$-1.500$ sẽ được tăng lên mức đầy đủ. Không có sự thay đổi đối với NLĐ từ 35 tuổi trở xuống và thu nhập từ 50$-1.500$ do chủ SDLĐ đã phải đóng góp CPF đầy đủ từ trước.

Tăng tỷ lệ đóng góp CPF của NLĐ: Tỷ lệ đóng góp CPF của NLĐ theo từng giai đoạn cho người có lương từ 500$-750$ (394 - 591USD) sẽ được tăng lên. Đối với người có lương từ 750$-1.500$ (591 - 1182USD), tỷ lệ đóng góp cũng sẽ được tăng lên đến mức đầy đủ. Không áp dụng tỷ lệ này đối với NLĐ có lương dưới 500$ (394USD) vì họ không phải đóng tiền BH cho CPF.

Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn