GIẢI ĐÁP CÂU HỎI
Câu hỏi [1]
Bảo hiểm xã hội trả lời
Ngày: Thứ năm, 20/04/2017 09:27:51

Bạn liên hệ với Phòng tiếp nhận và trả KQTTHC - BHXH tỉnh Hải Dương để được hướng dẫn nhận lại sổ BHXH
SĐT: 02203848781
Nếu bạn chưa hài lòng với nội dung trả lời trên tiếp tục nhấn [vào đây]
Câu hỏi [2]
Bảo hiểm xã hội trả lời
Ngày: Thứ sáu, 10/02/2017 06:52:38

đã gửi email cho bạn số sổ của bạn: 3016048369 
Nếu bạn chưa hài lòng với nội dung trả lời trên tiếp tục nhấn [vào đây]
Câu hỏi [3]
Bảo hiểm xã hội trả lời
Ngày: Thứ sáu, 10/02/2017 06:53:04

3011025649 
Nếu bạn chưa hài lòng với nội dung trả lời trên tiếp tục nhấn [vào đây]
Câu hỏi [4]
Bảo hiểm xã hội trả lời
Ngày: Thứ sáu, 10/02/2017 06:42:56

Đã gửi email cho bạn.
Nếu bạn chưa hài lòng với nội dung trả lời trên tiếp tục nhấn [vào đây]
12345678910...