KHO SỐ SERI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP CHO CÁC ĐƠN VỊ

KHO SỐ SERI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP CHO CÁC ĐƠN VỊ

STT

Ngày cấp

Đơn vị nhận

Nội dung

Số lượng (Quyển)

Từ số

Đến số

Số tờ

1

31/12/2016

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương

Cấp mới

50

00000001

00005000

5000

2

31/12/2016

Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh HG

Cấp mới

9

00005001

00005900

900

3

31/12/2016

Viện 7

Cấp mới

1

00005901

00006000

100

4

31/12/2016

Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ

Cấp mới

1

00006001

00006100

100

5

31/12/2016

Phòng khám đa khoa

Cấp mới

7

00006101

00006800

700

6

31/12/2016

Bệnh viện mắt

Cấp mới

1

00006801

00006900

100

7

31/12/2016

Bệnh viện phục hồi chức năng

Cấp mới

2

00006901

00007100

200

8

31/12/2016

Bệnh viện lao & bệnh phổi

Cấp mới

8

00007101

00007900

800

9

31/12/2016

Trung tâm phòng chống AIDS

Cấp mới

1

00007901

00008000

100

10

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội thành phố HG

Cấp mới

8

00008001

00008800

800

11

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Giàng

Cấp mới

33

00008801

00012100

3300

12

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội huyện Bình Giang

Cấp mới

33

00012101

00015400

3300

13

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Miện

Cấp mới

23

00015401

00017700

2300

14

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội huyện Ninh Giang

Cấp mới

35

00017701

00021200

3500

15

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lộc

Cấp mới

31

00021201

00024300

3100

16

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách

Cấp mới

22

00024301

00026500

2200

17

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Hà

Cấp mới

23

00026501

00028800

2300

18

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành

Cấp mới

28

00028801

00031600

2800

19

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội huyện Kinh Môn

Cấp mới

29

00031601

00034500

2900

20

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội TX Chí Linh

Cấp mới

25

00034501

00037000

2500

Tổng cộng

 

370

 

 

37000

In trang Quay lại Lên trên
+ + THÔNG BÁO MỚI
 Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
 Phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH
 Ngày 24/6/2019, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 777/QĐ-BHXH về việc công bố TTHC thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
 Nội dung Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 và Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế
+ + THÔNG TIN TRA CỨU
1. Ngạch bậc lương
2. Cơ sở khám chữa bệnh
3. Giải quyết chế độ
4. Hệ số khu vực
5. Kết quả đóng BHXH
6. Kho seri giấy chứng nhận đã cấp cho các đơn vị
7. Danh sách đơn vị Y tế, Bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH
+ + NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Thông tin khác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Hải Dương: Triển khai công tác giám định và giám sát chi khám, chữa bệnh BHYT
- Bảo hiểm tự nguyện - An sinh bền vững
- Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Vì sao bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa tạo được sức hút?
- Tọa đàm thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Hải Dương
++ ẢNH HOẠT ĐỘNG