Danh sách đơn vị Y tế, Bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH

STT

Mã cơ sở y tế

Tên cơ sở y tế

Chi tiết chữ ký

1

30001

Bệnh viện đa khoa thành phố Hải Dương

 

2

30002

Bệnh viện đa khoa huyện Bình Giang

 

3

30003

Bệnh viện đa khoa TX Chí Linh

 

4

30004

Bệnh viện đa khoa huyện Nam Sách

 

5

30005

Bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn

 

6

30006

Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Giang

 

7

30007

Bệnh viện đa khoa huyện Tứ Kỳ

 

8

30008

Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc

 

9

30009

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Hà

 

10

30010

Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành

 

11

30011

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Miện

 

12

30012

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Giàng

 

13

30013

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương

 

14

30014

Bệnh viện quân y 7

 

15

30015

Bệnh viện trường Đại học KTYT Hải Dương

 

16

30016

Ban Bảo vệ CSSK cán bộ

 

17

30017

Trạm y tế phường Bình Hàn

 

18

30018

Trạm y tế phường Cẩm Thượng

 

19

30019

Trạm y tế phường Hải Tân

 

20

30020

Trạm y tế phường Lê Thanh Nghị

 

21

30021

Trạm y tế phường Ngọc Châu

 

22

30022

Trạm y tế phường Nguyễn Trãi

 

23

30023

Trạm y tế phường Quang Trung

 

24

30024

Trạm y tế phường Thanh Bình

 

25

30025

Trạm y tế phường Trần Phú

 

26

30026

Trạm y tế phường Phạm Ngũ Lão

 

27

30027

Trạm y tế phường Trần Hưng Đạo

 

28

30028

Trạm y tế phường Tứ Minh

 

29

30029

Trạm y tế phường Việt Hòa

 

30

30030

Trạm y tế xã Bình Minh

 

31

30031

Trạm y tế xã Bình Xuyên

 

32

30032

Trạm y tế xã Cổ Bì

 

33

30033

Trạm y tế xã Hồng Khê

 

34

30034

Trạm y tế xã Hùng Thắng

 

35

30035

Trạm y tế xã Hưng Thịnh

 

36

30036

Trạm y tế Thị trấn Kẻ Sặt

 

37

30037

Trạm y tế xã Long Xuyên - B.Giang

 

38

30038

Trạm y tế xã Nhân Quyền

 

39

30039

Trạm y tế xã Tân Hồng

 

40

30040

Trạm y tế xã Tân Việt - B.Giang

 

41

30041

Trạm y tế xã Thái Dương

 

42

30042

Trạm y tế xã Thái Học - B.Giang

 

43

30043

Trạm y tế xã Thái Hòa

 

44

30044

Trạm y tế xã Thúc Kháng

 

45

30045

Trạm y tế xã Tráng Liệt

 

46

30046

Trạm y tế xã Vĩnh Hồng

 

47

30047

Trạm y tế xã Vĩnh Tuy

 

48

30048

Trạm y tế phường Bến Tắm

 

49

30049

Trạm y tế phường Phả Lại

 

50

30050

Trạm y tế phường Sao Đỏ

 

51

30051

Trạm y tế xã Đồng Lạc - C.Linh

 

52

30052

Trạm y tế xã An Lạc

 

53

30053

Trạm y tế xã Bắc An

 

54

30054

Trạm y tế xã Cổ Thành

 

55

30055

Trạm y tế phường Cộng Hòa

 

56

30056

Trạm y tế phường Chí Minh

 

57

30057

Trạm y tế xã Hưng Đạo - C.Linh

 

58

30058

Trạm y tế phường Hoàng Tân

 

59

30059

Trạm y tế xã Hoàng Tiến

 

60

30060

Trạm y tế xã Hoàng Hoa Thám

 

61

30061

Trạm y tế xã Kênh Giang

 

62

30062

Trạm y tế xã Lê Lợi - C.Linh

 

63

30063

Trạm y tế xã Nhân Huệ

 

64

30064

Trạm y tế xã Tân Dân - C.Linh

 

65

30065

Trạm y tế Phường Thái Học

 

66

30066

Trạm y tế xã Văn Đức

 

67

30067

Trạm y tế phường Văn An

 

68

30068

Trạm y tế xã Nam Tân

 

69

30069

Trạm y tế xã Nam Hưng

 

70

30070

Trạm y tế xã Thanh Quang

 

71

30071

Trạm y tế xã Quốc Tuấn

 

72

30072

Trạm y tế xã Hợp Tiến

 

73

30073

Trạm y tế xã Hiệp Cát

 

74

30074

Trạm y tế xã Nam Trung

 

75

30075

Trạm y tế xã Nam Chính

 

76

30076

Trạm y tế xã An Lâm

 

77

30077

Trạm y tế Thị trấn Nam Sách

 

78

30078

Trạm y tế xã Nam Hồng

 

79

30079

Trạm y tế xã An Sơn

 

80

30080

Trạm y tế xã Hồng Phong - N.Sách

 

81

30081

Trạm y tế xã Thái Tân

 

82

30082

Trạm y tế xã Minh Tân

 

83

30083

Trạm y tế xã Thượng Đạt

 

84

30084

Trạm y tế xã An Châu

 

85

30085

Trạm y tế xã Đồng Lạc - N.Sách

 

86

30086

Trạm y tế xã ái Quốc

 

87

30087

Trạm y tế xã Nam Đồng

 

88

30088

Trạm y tế xã Phú Điền

 

89

30089

Trạm y tế xã Cộng Hòa - N.Sách

 

90

30090

Trạm y tế xã An Bình

 

91

30091

Trạm y tế Thị trấn Kinh Môn

 

92

30092

Trạm y tế xã An Phụ

 

93

30093

Trạm y tế xã An Sinh

 

94

30094

Trạm y tế xã Bạch Đằng

 

95

30095

Trạm y tế xã Duy Tân

 

96

30096

Trạm y tế xã Hiến Thành

 

97

30097

Trạm y tế xã Hiệp An

 

98

30098

Trạm y tế xã Hiệp Hòa

 

99

30099

Trạm y tế xã Hiệp Sơn

 

100

30100

Trạm y tế xã Hoành Sơn

 

101

30101

Trạm y tế xã Lạc Long

 

102

30102

Trạm y tế xã Lê Ninh

 

103

30103

Trạm y tế xã Long Xuyên - K.Môn

 

104

30104

Trạm y tế xã Minh Hòa

 

105

30105

Trạm y tế Thị trấn Minh Tân

 

106

30106

Trạm y tế xã Phạm Mệnh

 

107

30107

Trạm y tế Thị trấn Phú Thứ

 

108

30108

Trạm y tế xã Phúc Thành B

 

109

30109

Trạm y tế xã Quang Trung - K.Môn

 

110

30110

Trạm y tế xã Tân Dân - K.Môn

 

111

30111

Trạm y tế xã Thăng Long

 

112

30112

Trạm y tế xã Thái Sơn

 

113

30113

Trạm y tế xã Thái Thịnh

 

114

30114

Trạm y tế xã Thất Hùng

 

115

30115

Trạm y tế xã Thượng Quận

 

116

30116

Trạm y tế Thị trấn Ninh Giang

 

117

30117

Trạm y tế xã Đông Xuyên

 

118

30118

Trạm y tế xã Đồng Tâm

 

119

30119

Trạm y tế xã An Đức

 

120

30120

Trạm y tế xã Hồng Đức

 

121

30121

Trạm y tế xã Hồng Dụ

 

122

30122

Trạm y tế xã Hồng Phúc

 

123

30123

Trạm y tế xã Hồng Phong - N.Giang

 

124

30124

Trạm y tế xã Hồng Thái

 

125

30125

Trạm y tế xã Hiệp Lực

 

126

30126

Trạm y tế xã Hưng Long

 

127

30127

Trạm y tế xã Hưng Thái

 

128

30128

Trạm y tế xã Hoàng Hanh

 

129

30129

Trạm y tế xã Kiến Quốc

 

130

30130

Trạm y tế xã Nghĩa An

 

131

30131

Trạm y tế xã Ninh Hải

 

132

30132

Trạm y tế xã Ninh Hòa

 

133

30133

Trạm y tế xã Ninh Thành

 

134

30134

Trạm y tế xã ứng Hoè

 

135

30135

Trạm y tế xã Quang Hưng

 

136

30136

Trạm y tế xã Quyết Thắng - N.Giang

 

137

30137

Trạm y tế xã Tân Hương

 

138

30138

Trạm y tế xã Tân Phong

 

139

30139

Trạm y tế xã Tân Quang

 

140

30140

Trạm y tế xã Văn Hội

 

141

30141

Trạm y tế xã Văn Giang

 

142

30142

Trạm y tế xã Vạn Phúc

 

143

30143

Trạm y tế xã Vĩnh Hòa

 

144

30144

Trạm y tế Thị trấn Tứ Kỳ

 

145

30145

Trạm y tế xã Kỳ Sơn

 

146

30146

Trạm y tế xã Đông Kỳ

 

147

30147

Trạm y tế xã Đại Đồng

 

148

30148

Trạm y tế xã Đại Hợp

 

149

30149

Trạm y tế xã Bình Lãng

 

150

30150

Trạm y tế xã Cộng Lạc

 

151

30151

Trạm y tế xã Dân Chủ

 

152

30152

Trạm y tế xã Hà Kỳ

 

153

30153

Trạm y tế xã Hà Thanh

 

154

30154

Trạm y tế xã Hưng Đạo - T.Kỳ

 

155

30155

Trạm y tế xã Minh Đức

 

156

30156

Trạm y tế xã Ngọc Kỳ

 

157

30157

Trạm y tế xã Ngọc Sơn

 

158

30158

Trạm y tế xã Nguyên Giáp

 

159

30159

Trạm y tế xã Phượng Kỳ

 

160

30160

Trạm y tế xã Quảng Nghiệp

 

161

30161

Trạm y tế xã Quang Khải

 

162

30162

Trạm y tế xã Quang Phục

 

163

30163

Trạm y tế xã Quang Trung - T.Kỳ

 

164

30164

Trạm y tế xã Tái Sơn

 

165

30165

Trạm y tế xã Tân Kỳ

 

166

30166

Trạm y tế xã Tây Kỳ

 

167

30167

Trạm y tế xã Tiên Động

 

168

30168

Trạm y tế xã Tứ Xuyên

 

169

30169

Trạm y tế xã Văn Tố

 

170

30170

Trạm y tế xã An Thanh

 

171

30171

Trạm y tế xã Thạch Khôi

 

172

30172

Trạm y tế xã Liên Hồng

 

173

30173

Trạm y tế xã Thống Nhất

 

174

30174

Trạm y tế xã Gia Hòa

 

175

30175

Trạm y tế xã Trùng Khánh

 

176

30176

Trạm y tế xã Yết Kiêu

 

177

30177

Trạm y tế xã Phương Hưng

 

178

30178

Trạm y tế xã Lê Lợi - G.Lộc

 

179

30179

Trạm y tế xã Toàn Thắng

 

180

30180

Trạm y tế xã Đoàn Thượng

 

181

30181

Trạm y tế xã Đồng Quang

 

182

30182

Trạm y tế xã Đức Xương

 

183

30183

Trạm y tế xã Quang Minh

 

184

30184

Trạm y tế xã Nhật Tân

 

185

30185

Trạm y tế xã Phạm Trấn

 

186

30186

Trạm y tế xã Thống Kênh

 

187

30187

Trạm y tế xã Hồng Hưng

 

188

30188

Trạm y tế xã Hoàng Diệu

 

189

30189

Trạm y tế Thị trấn Gia Lộc

 

190

30190

Trạm y tế xã Gia Tân

 

191

30191

Trạm y tế xã Gia Khánh

 

192

30192

Trạm y tế xã Gia Lương

 

193

30193

Trạm y tế xã Gia Xuyên

 

194

30194

Trạm y tế xã Tân Tiến

 

195

30195

Trạm y tế xã Tân Hưng

 

196

30196

Trạm y tế xã An Lương

 

197

30197

Trạm y tế xã Cẩm Chế

 

198

30198

Trạm y tế xã Hồng Lạc

 

199

30199

Trạm y tế xã Hợp Đức

 

200

30200

Trạm y tế xã Liên Mạc

 

201

30201

Trạm y tế xã Phượng Hoàng

 

202

30202

Trạm y tế xã Quyết Thắng - T.Hà

 

203

30203

Trạm y tế xã Tân An

 

204

30204

Trạm y tế xã Tân Việt - T.Hà

 

205

30205

Trạm y tế xã Thanh An

 

206

30206

Trạm y tế Thị trấn Thanh Hà

 

207

30207

Trạm y tế xã Thanh Bính

 

208

30208

Trạm y tế xã Thanh Cường

 

209

30209

Trạm y tế xã Thanh Hải

 

210

30210

Trạm y tế xã Thanh Hồng

 

211

30211

Trạm y tế xã Thanh Khê

 

212

30212

Trạm y tế xã Thanh Lang

 

213

30213

Trạm y tế xã Thanh Sơn

 

214

30214

Trạm y tế xã Thanh Thủy

 

215

30215

Trạm y tế xã Thanh Xá

 

216

30216

Trạm y tế xã Thanh Xuân

 

217

30217

Trạm y tế xã Tiền Tiến

 

218

30218

Trạm y tế xã Trường Thành

 

219

30219

Trạm y tế xã Việt Hồng

 

220

30220

Trạm y tế xã Vĩnh Lập

 

221

30221