Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị
Khảo sát, đánh giá thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Để chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22.11.2012của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hải Dương vừa phối hợp với một số ngành liên quan thành lập Đoàn khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại BHXH tỉnh, Sở Y tế, thành phố Hải Dương và 2 huyện Nam Sách, Cẩm Giàng.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh cùng tích cực vào cuộc với Nghị quyết số 21; đưa chỉ tiêu phát triển BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Qua đó, từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh có trên 284.000 người tham gia BHXH, tăng hơn 54.000 người, có trên 271.000 người tham gia BH thất nghiệp, tăng hơn 75.500 người và có gần 1,5 triệu người tham gia BHYT, chiếm khoảng 83,96% dân số tỉnh (hết năm 2016 vượt 4,18% so với chỉ tiêu Chính phủ giao và 2,68% chỉ tiêu của tỉnh giao). Toàn tỉnh đã có gần 101.000 người được hưởng chế độ BHXH hằng tháng và một lần, trên 604.000 lượt người được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; chi trả cho hơn 12,8 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT với số tiền trên 4.954 tỷ đồng...

Qua khảo sát, đánh giá, Đoàn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về BHXH, BHYT được thực hiện tích cực góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân. Đối với ngành BHXH, cơ quan trực tiếp giải quyết các chế độ, chính sách đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh có những chỉ đạo kịp thời. Bên cạnh việc ghi nhận, biểu dương, Đoàn cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khai thác, quản lý, sử dụng quỹ BHXH, BHYT hiệu quả hơn để góp phần bảm đảm công tác an sinh xã hội. Đồng thời, sẽ chuyển tải những kiến nghị, đề xuất, giải pháp của các địa phương, đơn vị để tỉnh có sự chỉ đạo, lãnh đạo công tác BHXH, BHYT phù hợp với tình hình hiện nay.


 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn
- BHXH tỉnh Hải Dương: Nỗ lực trong công tác quản lý KCB BHYT(27/07/2018)
- BHXH tỉnh Hải Dương: Đối thoại với người lao động(27/07/2018)
- BHXH các huyện đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN tới người dân(27/07/2018)
- BHXH tỉnh Hải Dương: Hoàn thành bàn giao sổ BHXH cho người lao động(02/07/2018)
- BHXH tỉnh Hải Dương: Tập huấn kỹ năng truyền thông báo chí về BHXH, BHYT(26/06/2018)
+ + THÔNG BÁO MỚI
 Thông báo về việc tổ chức chi trả tiền trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe vào tài khoản cá nhân của người lao động
 Thông báo về việc điều chỉnh mức lương cơ sở
 Phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế tại địa phương
 Công văn 2039/BHXH-CSYT về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT
+ + THÔNG TIN TRA CỨU
1. Ngạch bậc lương
2. Cơ sở khám chữa bệnh
3. Giải quyết chế độ
4. Hệ số khu vực
5. Kết quả đóng BHXH
6. Kho seri giấy chứng nhận đã cấp cho các đơn vị
7. Danh sách đơn vị Y tế, Bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH
+ + NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Thông tin khác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Hải Dương: Triển khai công tác giám định và giám sát chi khám, chữa bệnh BHYT
- Bảo hiểm tự nguyện - An sinh bền vững
- Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Vì sao bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa tạo được sức hút?
++ ẢNH HOẠT ĐỘNG