BHXH tỉnh Hải Dương triển khai công tác đầu Xuân
Sáng ngày 9/2/2018, tại Hải Dương, BHXH tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương; Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, hội, đoàn thể: Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế, Bưu điện, Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Nông dân, ban quản lý các khu công nghiệp...
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Báo cáo Tổng kết của BHXH tỉnh Hải Dương cho biết, tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng số đối tượng đang quản lý có thẻ BHYT là 1.552.818 người, đạt 100,19% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, chiếm 86,95% dân số toàn tỉnh. Tổng số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 297.317 người, đạt 100,47% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 7,86% so với năm 2016, đạt 30% lực lượng trong độ tuổi lao động. Tổng số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 9.078 người đạt 100,32% kế hoạch được giao. Tổng số đối tượng tham gia BHTN là 284.714 người đạt 100,84% kế hoạch được giao, chiếm khoảng 28% lực lượng trong độ tuổi lao động.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN năm là 5.626.838 triệu đồng, tăng 15,88% so với năm 2016, đạt 103,12% kế hoạch được giao. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN đến hết tháng 12 năm 2017 là 49.695 triệu đồng, tỷ lệ nợ đọng chiếm 0,56% số phải thu. Tổng số sổ BHXH cấp trong năm là 97.103 sổ. Toàn tỉnh phát hành 2.053.541 thẻ BHYT. Tổng số chi trong năm là 6.563.710 triệu đồng. Trong năm đã giải quyết chế độ BHXH cho 19.326 người; số lượt người khám chữa bệnh trong năm 2017 là 2.985.276 lượt người.

Năm 2017, số đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 495 đơn vị, số lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới là 3.873 người. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 9.078 người tham gia, tăng 646 người so với cùng kỳ năm 2016. Số người tham gia BHYT theo hộ gia đình là 307.901 người, tăng 107.716 người so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, toàn tỉnh đã trả được 222.934 sổ BHXH, đạt 67,37% trên tổng số sổ BHXH phải bàn giao. Tính đến hết tháng 12/2017 toàn tỉnh đã cấp mới, cấp đổi thẻ BHYT theo mã số là: 1.495.654 thẻ BHYT, đạt 100%.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của BHXH Việt Nam về kiểm soát gia tăng và thu hồi chi phí không hợp lý: kết quả tháng 12/2017 gia tăng chi phí so với tháng 01/2017 (tháng có số chi thấp nhất) còn gần 5% giảm so với tháng gia tăng cao nhất khoảng 45%.

Trong năm 2017, BHXH tỉnh Hải Dương đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN tại 291 đơn vị, đạt 108.58%. Trong đó, thanh tra chuyên ngành 80 đơn vị, kiểm tra 119 đơn vị sử dụng lao động, 60 đại lý và 04 đơn vị thuộc nội bộ cơ quan BHXH tỉnh, thanh tra liên ngành được 23 đơn vị, phối hợp với Sở Y tế được 05 cơ sở KCB. Kết quả thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã làm thay đổi nhận thức cũng như việc chấp hành Luật BHXH, Luật BHYT. Với số tiền nợ của các đơn vị được kiểm tra là trên 19,8 tỷ đồng; sau khi thanh tra, kiểm tra, các đơn vị đã nộp trên 18,5 tỷ đồng. Qua việc thanh tra, kiểm tra, BHXH tỉnh đã đề nghị truy thu số tiền tạm tính trên 658 triệu đồng của 643 lao động chưa đóng và đóng thiếu mức quy định; thoái thu trên 26 triệu đồng của 02 lao động báo giảm không kịp thời; thu hồi trên 178,6 triệu đồng của 144 lao động hưởng sai chế độ BHXH ngắn hạn.

Tại hội nghị, các đại diện lãnh đạo Sở, Ban, Ngành, các đơn vị doanh nghiệp thảo luận, bàn các biện pháp tham mưu, phối hợp, lãnh đạo chỉ đạo, nhằm thực hiện có hiệu quả việc triển khai các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Trinh, Giám đốc BHXH tỉnh khẳng định, thành tích của cơ quan BHXH tỉnh Hải Dương trong năm qua là do có sự quan tâm, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, các cấp ủy Đảng, Chính quyền tại địa phương, sự ủng hộ nhiệt tình của các đơn vị sử dụng lao động, của Nhân dân và tinh thần quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức toàn ngành BHXH tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Trinh nhấn mạnh, phát huy những kết quả đạt được, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, năm 2018, BHXH tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như tăng cường chỉ đạo công tác thu, thu nợ đặc biệt đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời nắm bắt những khó khăn từ phía doanh nghiệp để có những biện pháp giải quyết, tháo gỡ kịp thời. Phối hợp liên ngành với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm túc các đơn vị sử dụng lao động vi phạm Luật BHXH, BHYT. Rà soát lại toàn bộ dữ liệu cấp thẻ BHYT năm 2018 để xử lý kịp thời, dứt điểm các trường hợp cấp sai thông tin, cấp trùng thẻ; Tiếp tục triển khai rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động phấn đấu đến ngày 31/03/2018 bàn giao đạt 100% số sổ phải bàn giao; Thực hiện việc cấp mới, cấp đổi sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời, đúng thời gian quy định. Tổ chức Tập huấn nghiệp vụ cho giám định viên để nâng cao nghiệp vụ. Tiếp tục thực hiện giám định tập trung, theo tỷ lệ 30% toàn tỉnh bằng Phần mềm giám định BHYT. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, để các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đơn vị sử dụng lao động và nhân dân, người lao động nắm được và tích cực thực hiện. Tăng cường các giải pháp tổ chức chi trả, quản lý người hưởng các chế độ BHXH, BHTN theo hướng chi qua tài khoản cá nhân và thông qua tổ chức thực hiện dịch vụ công nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, an toàn tiền mặt trong chi trả, tránh rủi ro, an toàn quỹ BHXH, BHTN. Triển khai phần mềm giao dịch điện tử tới 100% các đơn vị sử dụng lao động có đủ hạ tầng. Hoàn thiện Cổng thông tin điện tử nhằm cung cấp thông tin đầy đủ chính xác các văn bản của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của ngành về lĩnh vực BHXH-BHYT-BHTN và các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 cho mọi người dân được biết.

 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam biểu dương và chúc mừng những kết quả BHXH tỉnh Hải Dương đã đạt được năm 2017 vừa qua. Đồng chí Nguyễn Đình Khương cho biết, năm 2017, toàn Ngành BHXH triển khai nhiều nhiệm vụ mới, đột xuất, công việc hết sức nặng nề, nhưng nhờ có sự thống nhất trong chỉ đạo, sự đồng lòng quyết tâm của toàn thể cán bộ CCVC người lao động, chính vì vậy, toàn Ngành được Chính phủ đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đóng góp vào thành công đó có công sức của tập thể cán bộ, CCVC người lao động BHXH tỉnh Hải Dương, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Đình Khương đề nghị, trên cơ sở kết quả đã đạt được, năm 2018, BHXH tỉnh Hải Dương khắc phục hạn chế còn tồn tại, tìm mọi giải pháp tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tương xứng với tiềm năng của tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết 21-NQ/TW đề ra; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tháo gỡ vướng mắc, hạn chế trong chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin giảm tối đa thời gian giao dịch tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành trong công tác truyền thông chính sách pháp luật BHXH, BHYT. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm BHXH, BHYT đặc biệt trong sử dụng quỹ BHYT, BHTN, BH ốm đau – Thai sản. Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Ngành, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, cán bộ CCVC đồng lòng, chung sức hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2018.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền, Phó Tổng Giám đốc BHXH Nguyễn Đình Khương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân thuộc BHXH tỉnh Hải Dương vì đã có thành tích xuất sắc.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH cho 11 cá nhân thuộc tỉnh Hải Dương và 08 cá nhân thuộc BHXH tỉnh Hải Dương đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển sự nghiệp BHXH.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trao tặng Bằng khen của BHXH Việt Nam cho 30 tập thể và 20 cá nhân thuộc tỉnh Hải Dương đã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT năm 2016-2017.

 
 
 

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu đã trao Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương cho 03 tập thể và 05 cá nhân BHXH tỉnh Hải Dương đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2017./.

Thủy Hà

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn
- Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chính thức giữ chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019(10/12/2018)
- Triển khai Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH Việt Nam(04/12/2018)
- Đối thoại chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch(03/12/2018)
- Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp(03/12/2018)
- Tích cực triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện (03/12/2018)
Các tin cũ hơn
- Đảng bộ BHXH tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017(05/02/2018)
- Đấm ấm buổi gặp mặt cán bộ hưu trí đầu Xuân 2018(05/02/2018)
- BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh tổng kết công tác phối hợp năm 2017(05/02/2018)
- Nỗ lực đưa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến với đồng bào dân tộc Tây Nguyên (21/11/2017)
- Tham gia BHXH: Lợi hơn gửi tiết kiệm và được đảm bảo an sinh trọn đời(13/11/2017)
+ + THÔNG BÁO MỚI
 Thay đổi địa điểm làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương
 Công văn số 1970/BHXH-QLT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính Phủ
 Thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc BHXH không còn giá trị sử dụng
 Chỉ thị số 3677 ngày 20 tháng 9 năm 2018 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
+ + THÔNG TIN TRA CỨU
1. Ngạch bậc lương
2. Cơ sở khám chữa bệnh
3. Giải quyết chế độ
4. Hệ số khu vực
5. Kết quả đóng BHXH
6. Kho seri giấy chứng nhận đã cấp cho các đơn vị
7. Danh sách đơn vị Y tế, Bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH
+ + NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Thông tin khác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Hải Dương: Triển khai công tác giám định và giám sát chi khám, chữa bệnh BHYT
- Bảo hiểm tự nguyện - An sinh bền vững
- Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Vì sao bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa tạo được sức hút?
- Tọa đàm thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Hải Dương
++ ẢNH HOẠT ĐỘNG