Công văn 1181 ngày 17/8/2018 v/v triển khai Quyết định số 888 sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 595/QĐ-BHXH

 

Ngày 17/8/2018 Bảo hiểm Xã hội Tỉnh Hải Dương đã ban hành văn bản số 1181/BHXH-QLT về việc triển khai Quyết định số 888 sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 595/QĐ-BHXH.

Theo đó BHXH tỉnh Hải Dương đã đăng tải toàn bộ nội dung của Quyết định 888/QĐ-BHXH, các mẫu biểu và hướng dẫn thực hiện ghi các biểu mẫu tại website của BHXH tỉnh (http://bhxhhaiduong.gov.vn). Để thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 888/QĐ-BHXH và Công văn 2745/BHXH-BT, BHXH tỉnh Hải Dương đề nghị các đơn vị tra cứu tại website của BHXH tỉnh tìm hiểu quy định, nội dung của Quyết định để thực hiện.
Nội dung cụ thể trong file đính kèm: File văn bản 


 

 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn
- Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(23/01/2019)
- Thay đổi địa điểm làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương(18/12/2018)
- Công văn số 1970/BHXH-QLT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính Phủ(10/12/2018)
- Thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc BHXH không còn giá trị sử dụng(28/09/2018)
- Chỉ thị số 3677 ngày 20 tháng 9 năm 2018 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam(21/09/2018)
Các tin cũ hơn
- Công văn số 2745 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam v/v Giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ BHXH và hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHYT(20/08/2018)
- Quyết định số 888 về việc ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo quyết định số 595 ngày 14/4/2017(20/08/2018)
- Thông báo về việc tổ chức chi trả tiền trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe vào tài khoản cá nhân của người lao động (20/06/2018)
- Thông báo về việc điều chỉnh mức lương cơ sở (07/06/2018)
- Phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế tại địa phương(13/11/2017)
+ + THÔNG BÁO MỚI
 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
 Thay đổi địa điểm làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương
 Công văn số 1970/BHXH-QLT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính Phủ
 Thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc BHXH không còn giá trị sử dụng
+ + THÔNG TIN TRA CỨU
1. Ngạch bậc lương
2. Cơ sở khám chữa bệnh
3. Giải quyết chế độ
4. Hệ số khu vực
5. Kết quả đóng BHXH
6. Kho seri giấy chứng nhận đã cấp cho các đơn vị
7. Danh sách đơn vị Y tế, Bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH
+ + NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Thông tin khác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Hải Dương: Triển khai công tác giám định và giám sát chi khám, chữa bệnh BHYT
- Bảo hiểm tự nguyện - An sinh bền vững
- Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Vì sao bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa tạo được sức hút?
- Tọa đàm thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Hải Dương
++ ẢNH HOẠT ĐỘNG