Hải Dương: Nhiều giải pháp đồng bộ triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 15/2, BHXH tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Vương Đức Sáng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Mai...

Nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch

 

Báo cáo kết quả công tác BHXH, BHYT năm 2018, đồng chí Trần Thị Hương, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương thông tin, BHXH tỉnh Hải Dương luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương; sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan truyền thông, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động trong toàn hệ thống... Vì vậy, năm 2018, BHXH tỉnh Hải Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Đại biểu tham dự Hội nghị

Cụ thể, tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 344.012 người tham gia BHXH (tăng 12,27% so với năm 2017), chiếm khoảng 33.93% lực lượng lao động. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 332.431 người; BHXH tự nguyện là 11.579 người. Số người tham gia BHTN là 308.178 người (tăng 8,24% so với năm 2017), đạt 100.28% kế hoạch, chiếm khoảng 30.39% lực lượng lao động. Toàn tỉnh có 1.594.641 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 88,16% dân số toàn tỉnh, tăng 0,86% so với chỉ tiêu do Thủ tướng chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg. Năm 2018 toàn tỉnh thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 6.432 tỷ đồng (tăng 14,3% so với năm 2017, đạt 101.43% kế hoạch); tỷ lệ nợ chiếm 0,5% trên tổng số phải thu, thấp hơn tỷ lệ nợ BHXH Việt Nam giao là 0,58%.

Toàn tỉnh cấp được 138.466 sổ BHXH; rà soát, bàn giao được 334.059 sổ BHXH cho người lao động theo Luật BHXH, đạt 100%. Tổng số thẻ BHYT phát hành trong năm là 859.822 thẻ BHYT. Năm 2018, BHXH tỉnh Hải Dương đã giải quyết cho 20.082 người hưởng hưu và trợ cấp BHXH; trên 176.000 lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (tăng 16.828 lượt người so với năm 2017). Năm 2018, tổng số chi BHXH, BHYT là 6.961,9 tỷ đồng. Trong đó, chi khám chữa bệnh BHYT: 1.995,5 tỷ đồng/2.953,92 lượt bệnh nhân, giảm 53,4 tỷ đồng và giảm 44.945 lượt bệnh nhân so với năm 2017.

 

Năm 2018, để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao nêu trên, BHXH tỉnh Hải Dương đã nỗ lực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản. Thường xuyên báo cáo và tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp có hiệu quả với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, huyện uỷ, thị ủy, thành uỷ, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị doanh nghiệp, nhà trường... tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết giữa các đơn vị về thực hiện đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ BHXH, BHYT của người lao động. Đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Mở rộng đại lý thu, tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng truyền thông cho các đại lý thu toàn tỉnh và cán bộ, viên chức trực tiếp làm công tác truyền thông trong toàn hệ thống BHXH tỉnh. Tích cực đôn đốc đóng nộp BHXH, BHYT đúng quy định; thực hiện thông báo, nhắc nhở người dân đóng nộp BHXH, BHYT khi đến thời hạn qua dịch vụ nhắn tin. Cấp sổ, chốt sổ và trả sổ BHXH kịp thời; BHXH tỉnh đã thực hiện cấp 100% thẻ BHYT theo mã số cho người tham gia; rà soát toàn bộ dữ liệu cấp thẻ BHYT năm 2018 và xử lý triệt để việc cấp trùng thẻ BHYT. Quyết liệt trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, hậu kiểm nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện trục lợi quỹ BHXH. Phối hợp với ngành Y tế, tham mưu UBND tỉnh giao dự toán sớm cho các cơ sở KCB nắm bắt được nguồn quỹ, chủ động điều tiết kinh phí KCB BHYT. Áp dụng triệt để tin học hóa trong KCB BHYT, 100% cơ sở KCB liên thông dữ liệu với Hệ thống thông tin giám định BHYT toàn quốc. Triển khai hệ thống Giám sát chi KCB BHYT, thông báo tới các cơ sở KCB BHYT mọi biến động bất thường trong KCB BHYT để điều chỉnh kịp thời. Thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở KCB BHYT tại các tuyến xã, huyện, tỉnh. Thực hiện đổi mới căn bản mô hình giám định, chuyển hướng giám định chi phí KCB BHYT từ thủ công truyền thống sang giám định điện tử; chuyển từ giám định hồi cứu sang cảnh báo sớm, hỗ trợ các cơ sở KCB thực hiện các quy định về KCB BHYT và thanh toán chi KCB BHYT... Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành BHXH, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thiểu các thủ tục phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức và cá nhân tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, 100% các thủ tục hành chính được tiếp nhận thông qua Hệ thống một cửa điện tử; tiếp nhận hồ sơ điện tử trên tất cả các lĩnh vực; tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính đã tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia BHXH, BHYT...

Góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Tại Hội nghị, BHXH huyện Thanh Miện tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải pháp thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn huyện; đại diện lãnh đạo Hội phụ nữ tỉnh Hải Dương chia sẻ về công tác phối hợp truyền thông chính sách BHXH, BHYT đối với hội viên; đại diện doanh nghiệp chia sẻ về công tác phúc lợi, chăm lo cho người lao động thông qua thực hiện đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, thực hiện sổ BHXH cho người lao động, đánh giá cao thái độ phục vụ cải cách thủ tục hành chính của BHXH huyện Tứ Kỳ...

 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh bày tỏ sự vui mừng trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương, đồng thời thông báo kết quả toàn diện của Ngành BHXH đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí Đào Việt Ánh nhấn mạnh, năm 2018, BHXH Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu Đảng, Chính phủ giao, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trong đó, phát triển đối tượng giữ vững tăng trưởng trung bình khoảng 5%. Sau gần 25 năm hình thành phát triển, hiện nay Ngành BHXH đang quản lý trên 14,7 triệu người tham gia BHXH; số người tham gia BHTN đạt trên 12,6 triệu người; số người tham gia BHYT đạt trên 83,5 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ trên 88% dân số… Thực hiện chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN khoảng 190 triệu lượt người, trong đó với tổng số chi trên 300 ngàn tỷ đồng/1 năm đảm bảo an toàn, hiệu quả. Chất lượng phục vụ là một trong những Ngành được đánh giá ngày càng tốt hơn, sau 5 năm giảm từ 115 thủ tục xuống 28 thủ tục, số giờ giảm trên 60%; ứng dụng CNTT đạt được nhiều kết quả với trên 90% đặc biệt kết nối gần 100% với các cơ sở KCB. Năng lực quỹ BHXH ngày càng phát triển vững mạnh trên mọi phương diện từ quy mô, chất lượng hỗ trợ cho huy động vốn, tái cơ cấu đầu tư công... Với thành tích như vậy có sự đóng góp lớn của các địa phương trong cả nước trong đó có BHXH tỉnh Hải Dương; tỉnh Hải Dương.

Thay mặt lãnh đạo BHXH Việt Nam, đồng chí Đào Việt Ánh đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực thành tích của tập thể cán bộ, CCVC người lao động BHXH tỉnh Hải Dương, đặc biệt trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; giảm nợ đọng; thực hiện giải quyết và chi trả chế độ; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT đặc biệt là sử dụng hệ thống giám định BHYT điện tử; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn Quỹ BHXH, BHYT. Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cho rằng, có được thành tích trên là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai chính sách BHXH, BHYT; mặt khác, BHXH tỉnh Hải Dương còn nhận được sự quan tâm, phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đồng chí Đào Việt Ánh trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ; HĐND, UBND; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành, chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng và BHXH Việt Nam nói chung.

Trong bối cảnh năm 2019 còn nhiều nhiệm vụ nặng nề, to lớn đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính vì vậy, Phó Tổng Giám đốc lưu ý BHXH tỉnh Hải Dương tập trung vào một số nội dung trọng tâm: tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ Sở, Ban, Ngành, chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục quan tâm phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bởi phát triển đối tượng là gốc trong thực hiện chính sách an sinh xã hội phấn đấu năm 2019, số người tham gia BHYT trên địa bàn đạt chỉ tiêu ít nhất 90%; số người tham gia BHXH phấn đấu đạt 37% trong độ tuổi lao động. Tiếp tục quản lý tốt chi phí KCB, với mục tiêu vừa đảm bảo quyền lợi vừa quản lý tốt quỹ an toàn, hiệu quả; tiếp tục thực hiện tốt ứng dụng CNTT, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Xây dựng nhiều giải pháp đồng bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đồng thuận với ý kiến phát biểu của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, năm 2018 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Hải Dương đạt kết quả hết sức quan trọng, toàn Đảng, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp hoàn thành 15/15 chỉ tiêu hoàn thành trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch; kinh tế, xã hội phát triển; quy mô kinh tế đứng 11 trong toàn quốc, thu nhập đầu người đứng thứ 13, diện mạo nông thôn, đô thị, thay đổi lớn lao trong năm 2018. Đặc biệt, an sinh xã hội được quan tâm, có bước phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có kết quả đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của BHXH tỉnh Hải Dương nói riêng, BHXH Việt Nam nói chung. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lương Văn Cầu ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, thành tích của BHXH tỉnh Hải Dương trong năm 2018.

Đồng chí Lương Văn Cầu gợi ý, thực hiện theo phương châm hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy Hải Dương chỉ đạo mỗi Ngành, mỗi địa phương chọn 01 chỉ tiêu bứt phá trong năm 2019. Với tiềm lực sẵn có, BHXH tỉnh Hải Dương phải chăng chọn phát triển đối tượng tham gia BHXH coi nhiệm vụ này là trọng tâm, trọng điểm bứt phá của năm 2019. Từ đó xây dựng các giải pháp đồng bộ để thực hiện mục tiêu này, phấn đấu ít nhất 37% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; BHYT cố gắng phải đạt 90% dân số tham gia; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ thấp hơn chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2019 và thấp hơn năm 2018. Đồng thời đồng chí Lương Văn Cầu cũng đề nghị, các Sở, Ban, Ngành, chính quyền các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để BHXH tỉnh tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu đề ra trong năm 2019, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Việt Ánh trao Quyết định của Tổng Giám đốc bổ nhiệm có thời hạn đối với đồng chí Vũ Đức Khiên, Trưởng phòng Khai thác và Thu nợ, BHXH tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương từ ngày 1/12/2018. Các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành có đóng góp và thành tích đối với sự nghiệp BHXH được trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Tổng Giảm đốc BHXH Việt Nam; Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương.

 
 
Nguồn: tapchibaohiemxahoi.gov.vn 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin cũ hơn
- Điều chỉnh giá dịch vụ y tế không tác động nhiều đến người có thẻ BHYT(23/01/2019)
- BHXH Việt Nam triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP(10/12/2018)
- Lời giới thiệu(21/11/2017)
- Sơ đồ tổ chức bộ máy Bảo hiểm xã Hội tỉnh(21/11/2017)
- Chức năng nhiệm vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh(21/11/2017)
+ + THÔNG BÁO MỚI
 Thông báo về việc điều chỉnh mức lương cơ sở  
 Thay đổi địa điểm làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương
 Triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT: Công khai và bảo vệ tốt quyền lợi của người tham gia
 Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện đấu giá lô vật tư thu hồi.
+ + THÔNG TIN TRA CỨU
1. Ngạch bậc lương
2. Cơ sở khám chữa bệnh
3. Giải quyết chế độ
4. Hệ số khu vực
5. Kết quả đóng BHXH
6. Kho seri giấy chứng nhận đã cấp cho các đơn vị
7. Danh sách đơn vị Y tế, Bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH
+ + NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Thông tin khác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Hải Dương: Triển khai công tác giám định và giám sát chi khám, chữa bệnh BHYT
- Bảo hiểm tự nguyện - An sinh bền vững
- Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Vì sao bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa tạo được sức hút?
- Tọa đàm thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Hải Dương
++ ẢNH HOẠT ĐỘNG