Điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Theo đó, đối tượng áp dụng Thông tư là cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc).


 

Chi trả trợ cấp hằng tháng (ảnh minh họa)

Từ ngày 1/7/2019, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019. Cụ thể:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2019 = mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019 x 1,0179 (trong đó mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019 là mức trợ cấp quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng).

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2019 của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc (đã làm tròn số theo công thức tính như sau: Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã là 1.974.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.116.000 đồng/tháng; đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng Công an xã là 1.910.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.048.000 đồng/tháng; đối với các chức danh còn lại là 1.768.000 đồng/tháng x 1,0719 = 1.896.000 đồng/tháng.

Thông tư cũng quy định UBND tỉnh, thành phố trực Trung ương hướng dẫn và thực hiện việc chi trả trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2019 theo hướng dẫn tại Thông tư này đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Nguồn kinh phí điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2019; chế độ quy định được thực hiện kể từ ngày 1/7/2019 và Thông tư này thay thế Thông tư số 08/2018/TT-BNV. Đồng thời, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết.

                                                                                                                                         Nguồn: baobaohiemxahoi.vn
In trang Quay lại Lên trên
Các tin cũ hơn
- [Infographic] Tăng mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện không có hợp đồng BHYT(03/07/2019)
- [Infographic] Tăng mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt tuyến(03/07/2019)
- [Infographic] Thay đổi mức đóng BHXH tối thiểu và tối đa trong năm 2019(03/07/2019)
- Từ ngày 01/7/2019, mức đóng BHYT hộ gia đình tăng cao nhất 4.500 đồng/tháng(28/06/2019)
- 6 khoản trợ cấp BHXH tăng từ 01/7/2019(28/06/2019)
+ + THÔNG BÁO MỚI
 Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
 Phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH
 Ngày 24/6/2019, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 777/QĐ-BHXH về việc công bố TTHC thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
 Nội dung Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 và Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế
+ + THÔNG TIN TRA CỨU
1. Ngạch bậc lương
2. Cơ sở khám chữa bệnh
3. Giải quyết chế độ
4. Hệ số khu vực
5. Kết quả đóng BHXH
6. Kho seri giấy chứng nhận đã cấp cho các đơn vị
7. Danh sách đơn vị Y tế, Bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH
+ + NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Thông tin khác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Hải Dương: Triển khai công tác giám định và giám sát chi khám, chữa bệnh BHYT
- Bảo hiểm tự nguyện - An sinh bền vững
- Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Vì sao bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa tạo được sức hút?
- Tọa đàm thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Hải Dương
++ ẢNH HOẠT ĐỘNG