BHXH tỉnh: Quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu
Nhằm đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và đề ra giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ngày 6/7/2019, BHXH tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động. Giám đốc BHXH tỉnh Đoàn Thị Trinh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ; Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH các huyện, thành phố và cán bộ, viên chức tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, BHXH tỉnh luôn xác định rõ mục tiêu,nhiệm vụ trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 6 tháng đầu năm 2019, BHXH tỉnh thường xuyên chủ động báo cáo và tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai đến các cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, các Hội đoàn thể về các nội dung nhằm phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, có hiệu quả của các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội; thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2019, BHXH tỉnh cơ bản đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tính đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh có 1.610.744 người có thẻ BHYT, tăng 16.103 người so với năm 2018, đạt 100,60% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 89.04% dân số toàn tỉnh (cao hơn tỷ lệ bao phủ do Thủ tướng Chính phủ giao là 1.74%, cao hơn tỷ lệ bao phủ do UBND tỉnh giao là 0.54 %). Tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 334.340 người, tăng 1.909 người so với năm2018, đạt 94.48% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; BHXH tự nguyện là 16.820 người, tăng 5.241 người so với năm 2018, đạt 102.45% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; Số người tham gia BH thất nghiệp là 311.732 người, tăng 3.554 người so với năm 2018, đạt 94.50% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, chiếm khoảng 34.60% lực lượng lao động. Số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt trên 3.461 tỷ đồng, đạt 49.90% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là: 63.448 triệu đồng (không bao gồm nợ khó thu: 19.421 triệu đồng), thấp hơn tỷ lệ nợ của BHXH Việt Nam giao là 0.52%.

Từ đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết cho 5.637 người hưởng hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 4.545 người hưởng trợ cấp 1 lần; 89.876 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết cho 3.029 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp; 116 người được hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Chi khám, chữa bệnh BHYT là 707.500 triệu đồng cho 1.472.364 lượt người. Tỷ lệ sử dụng kinh phí 50%; xếp thứ 45 toàn quốc về tỷ lệ sử dụng kinh phí. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời đúng quy định. Toàn tỉnh đã cấp 37.818 sổ BHXH; phát hành 298.568 thẻ BHYT; rà soát và bàn giao được 336.551 sổ BHXH/336.551 tổng số lao động hiện đang tham gia BHXH, đạt 100%. Các mặt công tác khác luôn được duy trì và đảm bảo.

Để đạt được kết quả trên, phải kể đến những giải pháp cụ thể của Ban lãnh đạo BHXH tỉnh đề ra, cùng sự quyết tâm, vượt qua khó khăn của cán bộ CCVC nhằm phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Cụ thể, để hoàn thành chỉ tiêu số thu, phấn đấu giảm số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2019 của BHXH Việt Nam giao, BHXH tỉnh Hải Dương đã xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác thu, thu nợ trong đó xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường đôn đốc thu, thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; yêu cầu các đơn vị đóng nộp kịp thời hằng tháng không để nợ, nợ đọng kéo dài; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo BHXH các huyện thực hiện cụ thể như giao chỉ phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2019.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra thông qua việc thành lập 03 Đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thanh tra tại các đơn vị sử dụng lao động. Qua 06 tháng đầu năm đã được thanh tra, kiểm tra và phối hợp thanh tra, kiểm tra tại 167 đơn vị, (đã đôn đốc các đơn vị nợ nộp số tiền trên 6 tỷ đồng),... Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên, bố trí 01 cán bộ thường trực tại phòng tiếp công dân để tiếp nhận và giải đáp về chế độ chính sách BHXH, BHYT khi có công dân đến kiến nghị, phản ánh hoặc khiếu nại tố cáo về chế độ chính sách; Công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng được đẩy mạnh. BHXH tỉnh luôn đổi mới về mặt nội dung và thay đổi phương thức tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng....

Bên cạnh các kết quả đạt được, BHXH tỉnh còn gặp một số khó khăn nhất định. Tại phần thảo luận, các ý kiến đã đưa ra các giải pháp nhằm tăng nhanh tỉ lệ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHXH bắt buộc; giải pháp trong công tác rà soát, cấp mã số, quản lý hộ gia đình; giải pháp trong công tác quản lý quỹ KCB nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng lạm dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT hiện nay...

 

Giám đốc BHXH tỉnh Đoàn Thị Trinh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp rất thực tiễn, sâu sắc và chất lượng của các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thành phố trong phần thảo luận. Đồng chí đã biểu dương những tập thể, các nhân tố điển hình đã có cách làm sáng tạo, có thành tích xuất sắc trong cách phong trào thi đua, chuyên đề . Bên cạnh đó, Giám đốc BHXH tỉnh cũng nhấn mạnh một số những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới. Để duy trì và làm tốt hơn nữa, trong 6 tháng cuối năm, đòi hỏi mỗi cá nhân, đơn vị phải hết sức nỗ lực cố gắng, phát huy những kết quả đạt được tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT, trong đó chú trọng đến việc phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thông qua việc tiếp tục rà soát cơ sở dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp, xác định đối tượng thuộc diện tham gia bắt buộc; tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động chủ sử dụng lao động tham gia BHXH cho người lao động. Ngoài ra cần xác định công tác rà soát, cấp mã số, quản lý hộ gia đình,.. là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, tiến tới mục tiêu mỗi người được cấp duy nhất 1 mã số BHXH. Các mặt công tác khác cũng cần được tiếp tục đẩy mạnh, công tác cấp sổ thẻ phải kịp thời, đúng quy định; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động có biểu hiện trốn đọng nợ đọng; Công tác giám định BHYT phải đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT được khám, chữa bệnh an toàn, hợp lý và cân đối được thu - chi kinh phí khám, chữa bệnh BHYT, ngăn chặn kịp thời tình trạng lạm dụng nguồn quỹ,...

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ CCVC, đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh hoàn toàn tin tưởng toàn ngành sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của 6 tháng cuối năm và cả năm 2019 mà BHXH Việt Nam, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh giao.

 

BHXH huyện Bình Giang được nhận cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuât sắc trong trong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Hồng Nhung

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn
- Thành tựu cải cách TTHC trong lĩnh vực BHYT của BHXH Việt Nam(22/08/2019)
- Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện: 7 tháng bằng 5 năm(20/08/2019)
- BHXH tỉnh Hải Dương thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Bích(18/07/2019)
- BHXH tỉnh Hải Dương: Tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với người lao động(09/07/2019)
Các tin cũ hơn
- Đảng bộ BHXH tỉnh Hải Dương: sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019(05/07/2019)
- Tổ chức Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”(03/07/2019)
- Đồng bộ các giải pháp phát triển bền vững BHYT Hướng tới kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 01/7, chiều 25/6, Cồng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến “Phát triển bền vững đối tượng tham gia BHYT”. (28/06/2019)
- Tra cứu thông tin bảo hiểm qua tin nhắn: Tiện lợi cho người lao động(13/06/2019)
- Triển khai thẻ BHYT điện tử - bước tiến mới trong hiện đại hoá hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân(13/06/2019)
+ + THÔNG BÁO MỚI
 Ngày 24/6/2019, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 777/QĐ-BHXH về việc công bố TTHC thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
 Nội dung Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 và Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế
 Triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
 Thông báo về việc bổ sung chức năng kê khai hồ sơ BHXH trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn.
+ + THÔNG TIN TRA CỨU
1. Ngạch bậc lương
2. Cơ sở khám chữa bệnh
3. Giải quyết chế độ
4. Hệ số khu vực
5. Kết quả đóng BHXH
6. Kho seri giấy chứng nhận đã cấp cho các đơn vị
7. Danh sách đơn vị Y tế, Bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH
+ + NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Thông tin khác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Hải Dương: Triển khai công tác giám định và giám sát chi khám, chữa bệnh BHYT
- Bảo hiểm tự nguyện - An sinh bền vững
- Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Vì sao bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa tạo được sức hút?
- Tọa đàm thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Hải Dương
++ ẢNH HOẠT ĐỘNG