Triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
   BHXH tỉnh Hải Dương đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:                         1. Kể từ ngày 20/8/2019, BHXH tỉnh Hải Dương tiếp nhận hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam;
      2. Đối với các hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH phát sinh mới từ 01/9/2019 (chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; chế độ BHXH một lần; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất), thực hiện giải quyết hưởng và chi trả qua tài khoản cá nhân của người hưởng. Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam.
      3. Đối với các hồ sơ giải quyết hưởng từ 31/8/2019 trở về trước, các khoản chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH vẫn thực hiện chi trả qua Bưu điện.
Chi tiết văn bản tại đây:CV 1216 Trien khai thu hien QD 166.pdf
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn
- Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản(25/10/2019)
- Phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH(11/10/2019)
- Ngày 24/6/2019, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 777/QĐ-BHXH về việc công bố TTHC thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam(20/08/2019)
- Nội dung Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 và Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế(16/08/2019)
Các tin cũ hơn
- Thông báo về việc bổ sung chức năng kê khai hồ sơ BHXH trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn.(14/08/2019)
- Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 về việc ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp(09/08/2019)
- Thay đổi nội dung tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh BHYT(30/05/2019)
- Thông báo về việc điều chỉnh mức lương cơ sở(22/05/2019)
- Thay đổi địa điểm làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương(08/05/2019)
+ + THÔNG BÁO MỚI
 Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
 Phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH
 Ngày 24/6/2019, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 777/QĐ-BHXH về việc công bố TTHC thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
 Nội dung Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 và Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế
+ + THÔNG TIN TRA CỨU
1. Ngạch bậc lương
2. Cơ sở khám chữa bệnh
3. Giải quyết chế độ
4. Hệ số khu vực
5. Kết quả đóng BHXH
6. Kho seri giấy chứng nhận đã cấp cho các đơn vị
7. Danh sách đơn vị Y tế, Bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH
+ + NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Thông tin khác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Hải Dương: Triển khai công tác giám định và giám sát chi khám, chữa bệnh BHYT
- Bảo hiểm tự nguyện - An sinh bền vững
- Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Vì sao bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa tạo được sức hút?
- Tọa đàm thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Hải Dương
++ ẢNH HOẠT ĐỘNG