Hướng dẫn thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý
BHXH Việt Nam vừa có Công văn 3046/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu.

Thời gian qua, hoạt động của hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT luôn hiệu quả, góp phần phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Tuy nhiên, vẫn còn một số đại lý thu hoạt động hiệu quả thấp, chưa chuyên nghiệp; chậm trễ trong việc nộp hồ sơ và tiền thu của người tham gia cho cơ quan BHXH, việc ứng dụng CNTT trong quản lý thu chưa đáp ứng được yêu cầu...

 

Để khắc phục hạn chế nêu trên, phấn đấu giảm thời gian cho các đại lý thu trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho cơ quan BHXH cũng như đảm bảo việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được kịp thời, công khai, minh bạch, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện đúng theo yêu cầu sau:

Đại lý thu, nhà trường (đại lý): Hướng dẫn người tham gia kê khai hồ sơ, thu tiền đóng; lập danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS)/danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH. Trước 16 giờ hằng ngày nộp hồ sơ và số tiền thu của người tham gia cho Điểm thu Bưu điện cấp xã. Nhận thù lao từ Điểm thu Bưu điện cấp xã theo quy định của BHXH Việt Nam. Đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền đã thu (Mẫu C17-TS theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH) với Điểm thu Bưu điện cấp xã. Nhận kết quả, sổ BHXH, thẻ BHYT trả cho người tham gia.

Điểm thu Bưu điện: Thực hiện quy định tại Điểm a Mục 1 nêu trên; nhận hồ sơ và số tiền thu của người tham gia do đại lý thu khác chuyển đến, cấp biên lai thu tiền; tra cứu, cập nhật vào phần mềm quản lý thu (do cơ quan BHXH phân cấp), cấp mã số BHXH cho người tham gia; lập danh sách Mẫu D03-TS, Mẫu D05-TS; nộp hồ sơ, số tiền thu của người tham gia cho cơ quan BHXH trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, số tiền thu của người tham gia; lưu trữ hồ sơ của người tham gia và hồ sơ của các đại lý thu khác theo quy định; nhận sổ BHXH, thẻ BHYT trả cho người tham gia trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận của cơ quan BHXH; trả thù lao, nhận và thanh toán đủ cho các đại lý thu khác theo quy định của BHXH Việt Nam. Đối với các xã khó khăn chưa có điểm Bưu điện, chậm nhất từ 3-5 ngày một lần, nhân viên Bưu điện trực tiếp đến các đại lý thu trên địa bàn nhận hồ sơ và số tiền thu.

Cơ quan BHXH: Nhận hồ sơ điện tử, số tiền thu của người tham gia do Bưu điện chuyển đến; thực hiện quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH; chuyển sổ BHXH, thẻ BHYT, danh sách đến hạn phải đóng (Mẫu D08a-TS) hằng tháng cho Bưu điện; đối chiếu biên lai thu tiền, số tiền đã thu (Mẫu C17-TS) với Bưu điện; chi trả thù lao cho Bưu điện để chi cho các đại lý thu khác theo quy định của BHXH Việt Nam.

Cũng theo công văn, Ban Thu chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc BHXH tỉnh và Bưu điện thực hiện thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định.

                                                                                                  Nguồn: baobaohiemxahoi.vn 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn
- Tiếp tục tăng cường liên kết và hợp tác chặt chẽ trong ASSA(19/09/2019)
- Đại hội Đoàn thanh niên BHXH tỉnh Hải Dương lần thứ X, Nhiệm kỳ 2019 - 2022(19/09/2019)
- Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN 36(18/09/2019)
- BHXH Việt Nam nhận Giải thưởng ASSA về cải cách thủ tục hành chính(18/09/2019)
- Đổi mới về công nghệ thông tin: Kinh nghiệm thực tiễn và hiệu quả(18/09/2019)
Các tin cũ hơn
- Phấn đấu cuối năm nay sẽ chi trả qua tài khoản cho 40% số người hưởng lương hưu(30/08/2019)
- Tổng hợp các mức phạt trong lĩnh vực BHXH, BH thất nghiệp(29/08/2019)
- Phấn đấu cán mốc 800.000 người tham gia BHXH tự nguyện(22/08/2019)
- Cơ quan BHXH tham gia tố tụng với tư cách người bị hại trong các vụ án gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT(20/08/2019)
- Tăng giá nhiều dịch vụ y tế từ ngày 20/8/2019(16/08/2019)
+ + THÔNG BÁO MỚI
 Ngày 24/6/2019, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 777/QĐ-BHXH về việc công bố TTHC thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
 Nội dung Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 và Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế
 Triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
 Thông báo về việc bổ sung chức năng kê khai hồ sơ BHXH trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn.
+ + THÔNG TIN TRA CỨU
1. Ngạch bậc lương
2. Cơ sở khám chữa bệnh
3. Giải quyết chế độ
4. Hệ số khu vực
5. Kết quả đóng BHXH
6. Kho seri giấy chứng nhận đã cấp cho các đơn vị
7. Danh sách đơn vị Y tế, Bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH
+ + NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Thông tin khác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Hải Dương: Triển khai công tác giám định và giám sát chi khám, chữa bệnh BHYT
- Bảo hiểm tự nguyện - An sinh bền vững
- Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Vì sao bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa tạo được sức hút?
- Tọa đàm thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Hải Dương
++ ẢNH HOẠT ĐỘNG